Kako ćemo, kamo i kud?

Autor teksta
Roko Prpa
Autor glazbe
Maria Jović, Karlo Gajšak, Roko Prpa, V.J. Iveković